Ban Lãnh đạo

1. Chi cục Trưởng

- Họ và tên: Võ Văn Tỉnh

- Số điện thoại: 0613.822.242  -  0613.823.683 (Số nội bộ 33)

2. Phó Chi cục Trưởng

- Họ và tên: Võ Thanh Tùng

- Số điện thoại: 0613.822.242  -  0613.823.683 (Số nội bộ 22)

3. Phó Chi cục Trưởng

 

- Họ và tên: Trần Trọng Kỳ

- Số điện thoại: 0613.822.242  -  0613.823.683 (Số nội bộ 11) ​

4. Phó Chi cục Trưởng

 

- Họ và tên: Võ Thái

- Số điện thoại: 

Thông báo

  Hình ảnh

  Liên kết website

  Số lượt truy cập

   

  CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

  Cơ quan chủ quản: Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Văn Tỉnh - Chi cục trưởng Chi cục QLTT
  Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  Điện Thoại: 0251.3822242. Fax: 0251.3817358.